AVSTÄMNINGSTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 jun 2022 31 mar 2022 30 jun 2021 31 mar 2021 31 mar 2020
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 1 651 1 501 1 078 989 1 161
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 320 302 269 262 203
EBITA 1 971 1 803 1 347 1 251 1 364
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 286 274 254 250 215
EBITDA 2 257 2 077 1 601 1 501 1 579
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK)
Koncernen, MSEK 30 jun 2022 31 mar 2022 30 jun 2021 31 mar 2021 31 mar 2020
EBITA (rullande 12 månader) 1 971 1 803 1 347 1 251 1 364
Varulager, årsgenomsnitt (+) 2 314 2 058 1 746 1 722 1 594
Kundfordring, årsgenomsnitt (+) 2 283 2 078 1 773 1 756 1 854
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 1 709 1 518 1 124 1 062 1 033
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 2 888 2 618 2 395 2 416 2 415
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 68% 69% 56% 52% 56%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
3 månader 12 månader
Koncernen 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2022 31 mar 2022
Förvärvad tillväxt (MSEK,%) 436 (13%) 225 (8%) 1 209 (10%) 998 (9%)
Organisk tillväxt (MSEK,%) 562 (17%) 313 (11%) 1 928 (16%) 1 679 (15%)
Avyttringar (MSEK,%) 0 (0%) -3 (0%) -9 (0%) -12 (0%)
Valutakurseffekter (MSEK,%) 99 (3%) -61 (-2%) 197 (2%) 37 (0%)
Total tillväxt (MSEK,%) 1 097 (33%) 474 (17%) 3 325 (28%) 2 702 (24%)
Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 30 jun 2022 31 mar 2022 30 jun 2021 31 mar 2021 31 mar 2020
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 553 1 433 1 022 937 1 105
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 81 67 62 63 57
Total 1 634 1 500 1 084 1 000 1 162
Räntetäckningsgrad, ggr 20,2 22,4 17,4 15,8 20,5
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 30 jun 2022 31 mar 2022 30 jun 2021 31 mar 2021 31 mar 2020
Finansiell nettoskuld, MSEK 4 553 4 061 3 213 3 134 2 585
Pensioner, MSEK (-) -248 -314 -336 -336 -332
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 4 305 3 747 2 877 2 798 2 253
Eget kapital, MSEK 4 826 4 259 3 627 3 450 3 076
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital
Koncernen, MSEK 30 jun 2022 31 mar 2022 30 jun 2021 31 mar 2021 31 mar 2020
Resultat efter finansiella poster 1 553 1 433 1 022 937 1 105
Finansiella kostnader (+) 187 152 98 93 79
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 1 740 1 585 1 120 1 030 1 184
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 11 887 11 001 9 696 9 309 7 926
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -2 965 -2 705 -2 247 -2 153 -1 947
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -528 -485 -437 -413 -379
Sysselsatt kapital 8 394 7 811 7 012 6 743 5 600
Avkastning på sysselsatt kapital, % 21% 20% 16% 15% 21%

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.