UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

 

AUTOMATION
Automations nettoomsättning ökade med 28 procent till 761 MSEK (593) och EBITA ökade med 63 procent till 91 MSEK (56). 

Marknad
Marknadsläget var gynnsamt för affärsområdet Automation som helhet under första kvartalet. Ökningstakten i efterfrågan minskade något, men det finns ännu inga tecken på någon avmattning. Det var bra affärsläge inom samtliga för affärsområdet viktiga segment såsom processindustri, mekanisk industri samt medicinteknik och efterfrågan ökade tydligt för bolagen verksamma inom försvarsindustrin. Goda inkrementella marginaler i jämförbara enheter gav en bra hävstång på rörelsemarginalen.

ELECTRIFICATION
Electrifications nettoomsättning ökade med 54 procent till 929 MSEK (602) och EBITA ökade med 57 procent till 114 MSEK (73). 

Marknad
Affärsområdet Electrification hade ett starkt första kvartal, med bra affärsläge för insatskomponenter inom de största segmenten såsom elektronik, energi, specialfordon samt telekom. Efterfrågan ökade inom försvarsindustrin liksom avseende specialanpassade batterimoduler där förvärvseffekten också var betydande.

ENERGY
Energys nettoomsättning ökade med 34 procent till 1 251 MSEK (937) och EBITA ökade med 34 procent till 156 MSEK (116). 

Marknad
Affärsområdet Energy hade mycket positivt affärsläge under första kvartalet. Försäljningen av infrastrukturprodukter till om- och utbyggnad av stam- och regionnät ökade från redan höga nivåer. Marknadsläget för enheterna verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution, tillverkningsindustri, fiberutbyggnad samt bygg- och installation var bra medan det var fortsatt stabilt inom vindkraft.

INDUSTRIAL SOLUTIONS
Industrial Solutions nettoomsättning ökade med 26 procent till 788 MSEK (625) och EBITA ökade med 44 procent till 132 MSEK (92). 

Marknad
Det var mycket starkt affärsläge för affärsområdet Industrial Solutions som helhet under första kvartalet. För affärsområdets bolag exponerade mot skogs- och sågverksindustrin samt mot avfall & återvinning var det fortsatt gynnsamt marknadsläge under kvartalet. För bolagen verksamma inom egenutvecklade reglage- och ergonomiprodukter samt hydrauliklösningar för specialfordon var efterfrågan stabil liksom för komponenter till mekanisk industri.

PROCESS TECHNOLOGY
Process Technologys nettoomsättning ökade med 24 procent till 654 MSEK (527) och EBITA ökade med 13 procent till 87 MSEK (77). 

Marknad
Marknadsläget var bra under årets första kvartal för affärsområdet Process Technology som helhet. Affärsläget var särskilt gynnsamt för bolagen verksamma inom medicinteknik samt skog- och processindustrin, särskilt avseende sågverksmarknaden. Efterfrågan på komponenter till eftermarknad och service samt projekt inom energisegmentet var stabil liksom inom mekanisk industri och specialfordon medan den var något ökande i det marina segmentet.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.