DELÅRSRAPPORT

1 APRIL - 30 JUNI 2022

KORT OM ADDTECH

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 500 anställda i över 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 14 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.